Uitvaartbegeleiding na een overlijden

Na een overlijden gebeurt er veel met de nabestaanden. Er komt veel op u af, zowel op praktisch als op emotioneel gebied. Omdat u in de eerste dagen na een overlijden vooral bezig bent met het regelen van de uitvaart, begint voor veel nabestaanden de rouwperiode pas na de uitvaart. Het besef dat uw dierbare er niet meer is dringt dan pas echt door en emoties krijgen in de meeste gevallen de overhand. Ieder mens rouwt op zijn of haar eigen manier. Hier is dan ook geen goed of fout in te onderscheiden. Uitvaartverzorging Nijmegen biedt u daarom ook uitvaartbegeleiding. Door middel van uitvaartbegeleiding blijven wij u steunen, ook in de periode na de uitvaart. U staat er niet alleen voor bij een uitvaart in Nijmegen.

Persoonlijke uitvaartbegeleiding afgestemd op uw situatie

Door middel van uitvaartbegeleiding kunnen wij u ondersteuning bieden in uw rouwproces. Voor uitvaartbegeleiding maken we in de periode na de begrafenis of crematie een afspraak met u. Tijdens deze afspraak bespreken we met u hoe u zich voelt en hoe u het afscheid heeft beleefd. De begeleiding die wij u bij uitvaartbegeleiding bieden heeft niet alleen betrekking op het emotionele vlak. Ook op praktisch gebied bieden wij u in Nijmegen ondersteuning bij het regelen van praktische zaken zoals erfrecht, nalatenschappen en de melding van overlijden aan instanties.

Uiteraard biedt onze nazorg ook ruimte voor uw vragen en gevoelens. Wij kunnen u hierin ondersteuning bieden en waar nodig doorverwijzen naar professionele hulpinstanties in en rondom Nijmegen.